Mặt bằng kinh doanh 215 Nguyễn Xí – Bình Thạnh

6,000,000

Mặt bằng kinh doanh 167/215 Nguyễn Xí – Bình Thạnh

Mô tả

Cho thuê mặt bằng kinh doanh 215 Nguyễn Xí Bình Thạnh